Cenník pre kovové a betónové systémy 
Plotový panel od 40 EUR | Bránka od 40 EUR ... Výpredaj PILEG

Kovové ploty PILEG

Betónové tvarovky PILEG

Kovové ploty PILEG Betónové tvarovky PILEG

Prečo sa oplatí vybrať si oplotenie PILEG?

Dlhoročná protikorózna ochrana – vrstva zinku a vrstva farby

{default}

Využívame pre ochranu ocele doteraz najznámejšiu účinnú technológiu protikoróznej ochrany typu duplex. Spočíva v nanesení zinkového povlaku na povrch ocele a natrenie tohoto povlaku vrstvou práškovej farby. Pri pozinkovaných povrchoch rozhodne predlžuje ich protikoróznu trvanlivosť a posiluje odolnosť proti mechanickému poškodeniu povlaku.

Naopak natieranie práškovou metódou spočíva v nanášaní nabitých částic práškovej farby na vodivý povrch kovu. Táto metóda umožňuje veľmi dôkladné prenikanie farby a vytvára odolný a trvanlivý povlak.

Vzájomné doplňovanie sa dvoch druhov povlakov: zinkový povlak zabraňuje korózií pod povlakom v prípade poškodenia náterovej vrstvy a vrstva farby chrání zinok pred škodlivým vlyvom atmosférických alebo chemických činitelov a dodává mu estetickú hodnotu.

Copyright © 2017 PILECKÝ s.r.o., Všetky práva vyhradené! info@pilecky.sk